Bản vẽ kỹ thuật có thể coi là ngôn ngữ của ngành kỹ thuật, là tiếng nói chung của tất cả những người làm công tác kỹ thuật trên thế giới, do đó tất cả các tiêu chuẩn xây dựng bản vẽ ngày nay đã được tiêu chuẩn hoá trong phạm vi quốc gia và quốc tế.
Trước đây, để hoàn thiện một bản vẽ kỹ thuật ngoài việc nắm vững các kiến thức lý thuyết cần đặc biệt chú ý rèn luyện các kỹ năng hoàn thành bản vẽ như: trình tự hoàn thành bản vẽ, thói quen cầm bút, cầm thước sao cho khoa học nhất. Ngày nay, cùng với sự phát triển của tin học, với sự trợ giúp của các phần mềm đồ họa chuyên dụng, công nghệ vẽ và thiết kế đã có sự thay đổi cơ bản. Sự trợ giúp của máy tính và phần mềm đồ họa cho phép tự động hoá việc xử lý thông tin vẽ, tự động hoá việc lập các bản vẽ kỹ thuật hoặc giải các bài toán hình họa, vì vậy để hoàn thành một bản vẽ bằng máy tính điện tử, người sử dụng máy trước hết phải nắm vững các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật giống như khi hoàn thành bản vẽ kỹ thuật bằng tay. Nhằm giúp các doanh nghiệp biết thêm thông tin về vấn đề này, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin giới thiệu bộ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có liên quan đến bản vẽ kỹ thuật như sau:


TCVN 4036-85 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh.
TCVN 8:1993 Các nét vẽ
TCVN 5706:1993 Cách ghi dung sai kích thước dài và kích thước góc
TCVN 5707:1993 Ghi ký hiệu nhám bề mặt trên các bản vẽ kỹ thuật.
TCVN 5889:1995 Bản vẽ các kết cấu kim loại
TCVN 5895:1995 Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ xây dựng. Biểu diễn các kích thước mođun, các đường và lưới mođun
TCVN 5896:1995 Bản vẽ xây dựng. Các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ
TCVN 5897:1995 Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ xây dựng. Cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình. Ký hiệu các phòng và các diện tích khác
TCVN 5898:1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bản thống kê cốt thép
TCVN 5906:1995 Dung sai hình dạng và vị trí. Quy định chung, ký hiệu, chỉ dẫn trên bản vẽ
TCVN 5907:1995 Biểu diễn ren và các chi tiết có ren. Quy định chung
TCVN 6003:1995 Bản vẽ xây dựng. Cách ký hiệu các công trình và các bộ phận công trình.
TCVN 6083:1995 Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ xây dựng. Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép
TCVN 6085:1995 Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ xây dựng. Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn
TCVN 8-20:2002 Bản vẽ kỹ thuật. Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 20: Quy ước cơ bản về nét vẽ
TCVN 8-22:2002 Bản vẽ kỹ thuật. Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 22: Quy ước cơ bản và cách áp dụng đối với đường dẫn và đường chú dẫn
TCVN 8-24:2002 Bản vẽ kỹ thuật. Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 24: Nét vẽ trên bản vẽ cơ khí
TCVN 8-34:2002 Bản vẽ kỹ thuật. Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 34: Hình chiếu trên bản vẽ cơ khí
TCVN 8-30:2003 Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 30: Quy ước cơ bản về hình chiếu
TCVN 8-40:2003 Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 40: Quy ước cơ bản về mặt cắt và hình cắt
TCVN 8-44:2003 Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 44. Hình cắt trên bản vẽ cơ khí
TCVN 7284-0:2003 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết. Phần 0: Yêu cầu chung
TCVN 7284-2:2003 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết. Phần 2: Bảng chữ cái La tinh, chữ số và dấu
TCVN 7285:2003 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Khổ giấy và cách trình bày tờ giấy vẽ
TCVN 7286:2003 Bản vẽ kỹ thuật - Tỷ lệ
TCVN 7287:2003 Bản vẽ kỹ thuật. Chú dẫn phần tử
TCVN 8-21:2005 Bản vẽ kỹ thuật. Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 21: Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống CAD
TCVN 8-50:2005 Bản vẽ kỹ thuật. Nguyên tắc chung về biểu diễn. Phần 50: Qui ước cơ bản về biểu diễn các diện tích trên mặt cắt và hình cắt
TCVN 7284-5:2005 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm. Chữ viết. Phần 5: Bảng chữ cái la tinh, chữ số và dấu dùng cho hệ thống CAD
TCVN 7582-1:2006 Bản vẽ kỹ thuật. Phương pháp chiếu. Phần 1: Bản tóm tắt
TCVN 7582-2:2006 Bản vẽ kỹ thuật. Phương pháp chiếu. Phần 2: Hình chiếu vuông góc
TCVN 7582-3:2006 Bản vẽ kỹ thuật. Phương pháp chiếu. Phần 3: Hình chiếu trục đo
TCVN 7582-4:2006 Bản vẽ kỹ thuật. Phương pháp chiếu. Phần 4: Phép chiếu xuyên tâm
TCVN 7583-1:2006 Bản vẽ kỹ thuật. Ghi kích thước và dung sai. Phần 1: Nguyên tắc chung
TCVN 13:2008 Bản vẽ kỹ thuật. Biểu diễn quy ước bánh răng
TCVN 14-1:2008 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm. Lò xo. Phần 1: Biểu diễn đơn giản
TCVN 14-2:2008 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm. Lò xo. Phần 2: Biểu diễn thông số cho lò xo xoắn trụ nén
TCVN 15:2008 Sơ đồ động. Ký hiệu quy ước
TCVN 16-1:2008 Bản vẽ kỹ thuật. Biểu diễn đơn giản mối ghép chặt. Phần 1: Nguyên tắc chung
TCVN 16-2:2008 Bản vẽ kỹ thuật. Biểu diễn đơn giản mối ghép chặt. Phần 2: Đinh tán cho thiết bị hàng không
TCVN 2220-1:2008